foredrag om kropssprog

Et underholdende og tankevækkende foredrag om kropssprog og kommunikation

Vi taler, står og bevæger os som vi har lært det.
I mange år har vi kopieret de forbilleder havde mens vi voksede op. 
Med kroppen har vi lært at signalere på en måde som passede til de mennesker vi har omgivet os med -og nu fremstår vi udadtil som en blanding af vores indre jeg og de mennesker der har præget os.

Foredraget om Kropssprog tilpasses til jer. Så hvad vil I gerne høre om?


SALG
Du og dine konkurrenters produkt er næsten ens. De steder hvor i med jeres produkt er bedre skal naturligvis tydeliggøres. Derudover er det din evne til at skabe en god troværdig kontakt der sælger.

KONFLIKTHÅNDTERING
Mødeledelse. Mus-samtaler. Utilfredse medarbejdere eller kunder. Hvordan bruger du kropssproget proaktivt?
Gemmer du dig? Råber du højt? Er du lyttende og rolig? Sætter du klare eller uklare grænser?

ANSIGT OG MIMIK
60 muskler i ansigtet formidler umiddelbart og ofte ubevidst vores indre stemninger videre til andre. Dette tolker de andre lynhurtigt og sender via deres ansigtsmuskler svar tilbage. Så hvordan lærer du at styre ansigtsmimikken så den støtter dit budskab?

STEMMEN
Hvordan lyder den stemme vi gerne lytter til? Den er rolig og tillidsskabende og samtidigt varieret/dynamisk så tilhørerne ikke falder i søvn. Taler du stakato, legato rundt og blødt eller hårdt og dominerende?

HÆNDER OG ARME
Har du aktive hænder og arme der understøtter det du siger eller viser dine hænder noget andet?

HVORDAN MON DE ANDRE OPFATTER DIG?
Vi ser alle verden igennem den kodning vi har modtaget gennem livet. Så vi ved hvordan vi ser verden. Hvordan mon andre ser dig?

Ønsker vi at ændre vores kropssprog kan vi:

Rent teknisk kan vi:
Gøre noget nyt fx. give længere øjenkontakt, bruge et andet toneleje osv.

Tillægge os en rolle fx.Thomas Winding eller Stine Bosse som har egenskaber vi stræber mod.

På et dybere plan kan vi overskrive de påvirkninger fra fortiden som ikke støtter os. Altså grundlæggende leve efter de indre overbevisninger der støtter os. fx. “Jeg kommer til at holde et rigtigt godt foredrag og der bliver flere der vil takke mig”. “Når jeg står foran mange er det fordi der er mange der gerne vil høre på hvad lige netop jeg vil fortælle.

Kropssprog er også sjovt

Er det mon sådan den anden altid opfører sig eller er det bare i dag?

Hvordan mon ham den anden opførte sig som lille?

Taler hun også sådan til sin mand? -og hvad gør han så?

Mon han tror han er stor når han puster sig op?


Kropssprog er noget vi tolker.
Vi kan IKKE vide noget på baggrund af kropssproget.
Vi kan antage og gætte og køre på krybdyrhjerne. 

Hvis vi vil vide noget må vi spørge den anden. 

Slå frontallapperne til og lytte åbent

Jeg tager altid gerne en helt uforpligtende samtale.

Har jeg ikke tid til at løse opgaven på den dag du ønsker kan jeg finde en fra mit netværk der kan hjælpe dig videre.

30 29 15 14

vor frue kirkevej 21 Roskilde